Sinagoga

Strada Constituției 11

Sinagoga Mare din Sibiu este localizată pe Strada Constituţiei, fiind un lăcaş de cult evreiesc, construit între anii 1898-1899, în stil eclectic.

Clădirea este formată dintr-un corp dreptunghiular cu două nivele. Fațada principală este placată cu cărămidă de culoare roșie. Parterul este delimitat de primul etaj printr-un brâu și o friză de piatră decorată cu motive vegetale.

Ușa de intrare și ferestrele sunt terminate la partea superioară în semicerc. Câmpul vitrat superior al acestora este decorat cu steaua lui David. Toate ferestrele au la partea superioară un ancadrament de piatră de culoare albă, terminat în arc frânt.

Sinagoga are trei intrări: una centrală, pe fațada principală, și două pe faţadele laterale. Pe fațada principală se află uşa de intrare, o ușă de lemn cu două canaturi, având deasupra o supralumină de sticlă colorată decorată cu steaua lui David.

În interior, sala mare prezintă numeroase ornamente sculptate, cu arcade semicirculare decorate cu motive maure pe plafonul central. Sala este luminată în mod natural prin numeroasele ferestre, aflate atât la parter, cât și la primul etaj. Arcadele în stil maur se repetă între colonadele multiple ale balustradei de la galeria femeilor. Tavanul clădirii este casetat, fiind decorat cu încrustații desenate și pictate de mână în stil neorenascentist.

Sursa: Sibiu Turism